{"sekcja":"design","opis":"

Projekt koncepcyjny wskrzeszaj\u0105cy prototypowe auto zaprojektowane przez polskich in\u017cynierów z zak\u0142adów FSO w latach 60'tych ubieg\u0142ego wieku.<\/p>","slideshow":"<\/a><\/a><\/a>"}