{"sekcja":"architektura","opis":"

Projekt zmiany sposobu u\u017cytkowania na cele mieszkaniowe budynku b\u0119d\u0105cego niegdy\u015b zapleczem szko\u0142y.<\/p>","slideshow":"<\/a><\/a>"}