{"sekcja":"design","opis":"

Projekt koncepcyjny samochodu hybrydowego nawi\u0105zuj\u0105cego do stylistyki marki Peugeot.<\/p>","slideshow":"<\/a>"}